Audita Osaühing on spetsialiseerunud audiitorteenuste pakkumisele väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Audit ja ülevaatus viiakse läbi kooskõlas rahvusvaheliste auditeerimisstandartitega (ISA-dega).

Aastaaruande audiitokrontrolli vajavad:

(kooskõlas Audiitortegevuse seaduse § 91)

1. Enam kui kahe aktsionäriga aktsiaseltsid

2. Kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suuremad kui:

 • müügitulu või tulu 4 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 50 in.

3. Kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaruandes suurem kui:

 • müügitulu või tulu 12 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 6 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 180 inimest.

Aastaaruande ülevaatust vajavad:

(kooskõlas Audiitortegevuse seaduse §92)

1. Kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt kaks järgmisest kolmest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suuremad kui:

 • müügitulu või tulu 1,6 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 0,8 milj. EUR,
 • töötajate keskmine arv 24 inimest.

2. Kõik raamatupidamiskohuslased, kellel vähemalt üks järgmisest kolmest näitajast on  aruandeaastaaastaaruandes suurem kui:

 • müügitulu või tulu 4,8 milj. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 2,4 milj. EUR,
 • keskmine töötajate arv 72 inimest.

3. Käesoleva seaduse §91-s nimetamatud piirmääradest väiksemad sihtasutused, kellel vähemalt üks järgmisest kahest näitajast on aruandeaasta aastaaruandes suurem kui:

 • tulu 15 tuh. EUR,
 • varad bilansipäeva seisuga 15 tuh. EUR.

Audiitorkontrolli ja ülevaatuse teenustasu sõltub viimase läbiviimiseks kuluvast ajast. Audiitori tunnitasu Audita Osaühingus on 75 EUR/tund, summale lisandub käibemaks vastavalt Käibemaksuseadusele. Auditi või ülevaatuse läbiviimiseks kuluv orienteeruv aeg ja sellest tulenev teenuse kogumaksumus lepitakse kliendiga kokku enne töö algust sõlmitavas lepingus.

Meie läbipaistvusaruandest saab teavet selle kohta, milliseid kvaliteedistandardeid me oma töös järgime: 2019-2020 aruanne.

Pakendiregistrisse esitatavate andmete audiitorkontrolli vajavad:

(kooskõlas Pakendiseaduse §24)

1. Pakendiettevõtted, kes esitavad andmed pakendiregistrisse ning lasevad turule pakendatud kaupa pakendimassiga rohkem kui 20 tonni

2. Pakendiettevõtted, kes lasevad turule pakendatud kaupa ja on oma kohustused üle andnud taaskasutusorganisatsioonile.

Muud pakutavad
teenused:

 

Ettevõtete nõustamine finantsarvestusega seotud küsimustes (sealhulgas raamatupidamisarvestuse korrastamine), nõustamisteenuse maksumus kujuneb kokkuleppel kliendiga.

 • Meie töökeeled on eesti, inglise ja soome.
 • Our working languages are Estonian, English and Finnish.
 • Palvelemme viron, englannin ja suomen kielellä.

Soovite teenuste kohta lisainfot või küsida hinnapakkumist?

Võtke meiega ühendust kontaktvormi või kontaktandmete vahendusel ja me vastame esimesel võimalusel.

Audita Osaühing

Registrikood: 10616667
Aadress: Pärnu mnt 377, 10919 Tallinn

Telefon: +372 672 4906
E-post: alarants@gmail.com  Piret Kann Smirnov

  Konsultant
  +372 565 3570

  Alar-Ants Smirnov

  Audiitor
  +372 507 3951